ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง

พิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง

      ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือประเพณีอัฐมีบูชา ซึ่งวันอัฐมีบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ของศาสนาพุทธ นอกเหนือจากวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา (องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญทางศาสนา) ซึ่งมีกำหนดจัดขึน้ ทุกปี ในวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 คํ่าเดือน 6 รวม 9 วัน เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

ที่มาของประเพณี
      เมื่อครั้งพุทธกาล ในบ้านเรานั้นพบว่าเคยมีมานานแล้ว แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มในสมัยใด สถานที่ที่จัดพิธีนี้อย่างยิ่งใหญ่จนเป็นที่รู้จักกันดีคือ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง หมู่ 3 บ้านทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางถนนสายบรมอาสน์ อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มีการจัดงานอัฏฐมีบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 50 ปี

กำหนดงาน
     
ประเพณีนี้จัดที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล เริ่มงานวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน

ลักษณะการจัดงาน

     ก่อนงานชาวตำบลทุ่งยั้งจะจัดทำพระพุทธรูปจำลอง โดยใช้ไม้ทำพระเศียรแลพพระกร ส่วนพระวรกายใช้ไม้ไผ่สานทำเป็นโครง ปิดกระดาษ ทาสี ครองจีวร ครบตามอัฐบริขาร ประทับในท่าสีหไสยาสน์เหมือนกับพระพุทธเจ้าประทับขณะปรินิพพาน ชาวบ้านจะตั้งพระศพไว้เป็นเวลา 9 วัน ในระหวานตั้งพระศพนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน จนกระทั่งถึงวันถวายพระเพลิง จะนำพระศพแห่รอบพระวิหาร เสร็จแล้วจะนำพระศพไปตั้งที่พระเมรุที่จัดทำไว้หน้าพระวิหารวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนอกกำแพงแก้ว จากนั้นจะเป็นพิธีเคารพพระศพ การเคารพพระศพจะมีชาวตำบลทุ่งยั้งแต่งตัวเป็นเทวดา นางฟ้า พราหมณ์ ส่วนสาวกพระพุทธเจ้านั้นจะนิมนต์พระวัดใกล้เคียงไปร่วมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าดังเช่นในสมัยพุทธกาล จากนั้นก็กระทำพิธีถวายพระเพลิง ซึ่งได้กระทำตามพระพุทธประวัติ แต่จุดพระเพลิงไม่ติดเพราะสาวกองค์สุดท้ายยังมาไม่ถึง เมื่อสาวกองค์สุดท้ายมาถึงก็เข้าไปถวายบังคมพระศพเสร็จแล้วไฟจึงติด สำหรับระยะเวลาระหว่างตั้งพระศพถึง 9 วันนั้น จะมีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเพล ประชาชนมาร่วมงานนี้จำนวนมาก กลางคืนจะมีมหรสพให้ชมตลอดงาน สำหรับเงินที่มีผู้บริจาคเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะถวายแก่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งทั้งหมด ประเพณีได้จัดติดต่อกันมาประมาณ 13 ครั้งแล้ว (บันทึกไว้ประมาณปี พ.ศ.2521)

 

ประเพณีถวายพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองการแสดงบทบาทสมมติเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

 

 

 

ที่มา:
หนังสือ อุตรดิตถ์ของเรา โดย หวน พินธุพันธุ์
“ประเพณีอัฐมีบูชา” ตื่นตาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ที่ จ.อุตรดิตถ์
วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า
งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 โดย สะดุดตาดอทคอม
คลิปวิดีโอ อัฐมีบูชา รายการอุตรดิตถ์ติดดาว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:
หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นฤมล วัฒนพานิช
เอกสารประกอบการเรียนวิชาอุตรดิตถ์บ้านเรา ส31202 โดย ยาใจ กอนวงษ์

Last modified onวันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 16:28